Diabetes Mellitus

Het belang van een goed gewicht en goede regulatie.

Diabetes Mellitus

Heb je (beginnende) diabetes en wil je graag je bloedsuikers beter onder controle houden, je gewicht verlagen, je risico op complicaties verkleinen of medicijngebruik voorkomen of verminderen? Dan kan de diëtist je helpen met een advies op maat en het maken van de juiste voedingskeuzes.

Type 1

Het lichaam van mensen met diabetes type 1 maakt zelf geen insuline aan, daarom moet je met diabetes type 1 insuline injecteren met een insulinepen of via een insulinepomp. Voedingsadvies door de diëtist is voornamelijk gericht op het voorkomen van complicaties op langere termijn door te streven naar zo stabiel mogelijke bloedglucosewaardes.

Type 2

Bij diabetes type 2 heeft het lichaam te weinig insuline of reageert het niet meer goed op insuline: dat heet ongevoeligheid voor insuline. Diabetes type 2 komt vaker voor bij mensen met overgewicht of obesitas dan bij mensen met een gezond lichaamsgewicht. Het ziektebeeld gaat vaak gepaard met andere risicofactoren voor hart en vaatziekten, zoals een verhoogd cholesterol gehalte of verhoogde bloeddruk.

Diabetes kan dus nogal wat gevolgen voor de gezondheid hebben, maar gelukkig kun je, met advies en begeleiding van de diëtist, veel doen om die gevolgen te beperken of zelfs helemaal te voorkomen.

Ketenzorg

Wanneer je diabetes type 2 hebt kan het zijn dat je in de zogenaamde ‘ketenzorg’ zit. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners (bijv. huisarts, POH en diëtist) betrokken bij de behandeling van diabetes. Het voordeel is dat deze ketenzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en niet van het eigen risico af gaat.

Binnen AVS zijn alle diëtisten geschoold op gebied van diabetes. Linda en Greetje hebben zich hierin nog aanvullend gespecialiseerd.